Som det skulle ha varit

Jag läser vad Elisabeth skriver om oskyddade människors rättigheter och samhällets skyldigheter och känner att jag måste visa det här. Klicka på bilden, läs och begrunda.

För er som inte har Facebook lägger jag hela texten här:

Varför är det så viktigt att en målsägande dvs ett brottsoffer får fortsätta ha sitt målsägandebiträde i hovrätten?

Det är för att en målsägande behöver samma rätt till ett eget ombud som den tilltalade.

Det ska självklart finnas en rättssäkerhet även för en målsägande oavsett om målsägande är ett barn eller vuxen.

Det räcker inte att en åklagare företräder en målsägande. En åklagare ska dessutom vara objektiv och har aldrig den möjligheten att ge en målsägande den hjälp och det stöd som behövs.

Målsägandebiträdet och försvarare är aldrig objektiva. Vi ska alltid kämpa för klientens intressen.

En målsägande behöver fortsatt stöd, hjälp, information och juridiskt biträde även under hovrättsprocessen.

Under en huvudförhandling kan det uppstå olika frågor, det kan även åberopas bevisning som en målsägande kan behöva känna till och ha möjlighet att påverka. En målsägande kan behöva åberopa ytterligare bevis om ex försvaret åberopar ny bevisning i hovrätten.

I fallet med den 10 åriga flickan hade jag personligen aldrig låtit ordet snippa bli ett frågetecken. Aldrig. Inte ens om alla borde förstå det ordet.
Jag hade givit in skriftlig bevisning om vad snippa betyder.
Jag hade redan under förhöret med barnet ställt fler följdfrågor och låtit min klient visat på en docka, ev också ritat.

Jag hade definitivt gått in med alternativa yrkanden vilket ett målsägandebiträde har rätt att göra med eller utan åklagare.

Jag hade i första hand yrkat att den tilltalade skulle dömas för våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp i andra hand och sexuellt ofredande i tredje hand. Även om åklagaren inte hade yrkat på samma sätt.

Om åklagaren återkallade ett yrkande kan målsägandebiträde stå fast vid sina yrkanden och på så sätt se till att rätten prövar samtliga yrkanden.

I fallet med den 10 åriga flickan gjordes detta aldrig tyvärr. Vilket också var fel enligt min åsikt.

Med det sagda vill jag önska er en fin helg. Hoppas solen lyser på Er.

3 Mar 2023

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skriv din e-postadress här

blogglista.se