Sockersjuka

Sockersjuka var det äldre ordet för Diabetes. Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar. Deras gemensamma kännetecken är att blodsockerhalten är för hög därför att det är brist på det livsnödvändiga blodsockersänkande hormonet insulin.

Dåligt behandlad typ 2-diabetes innebär ökad risk för komplikationer som njursjukdom, amputationer och 2–4 gånger större risk för hjärt- och kärlsjukdom. Med rätt behandling kan dessa ibland livshotande komplikationer undvikas.

Gränsvärde för typ 2-diabetes

Världsdiabetesdagen

Svenska diabetesförbundet

Finska diabetesförbundet

Hjärt – Lungfonden

Diabetesportalen

Bli expert på diabetes

Risk för komplikationer

Kost vid diabetes

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skapa hemsidan med N.NU.

Skriv din e-postadress här

blogglista.se