Om den bedrövliga pandemin

Vi som följer panelhönsen i TV under pandemiredovisningarna, kan se och höra att Sveriges beredskap och vidare beslut om och kring pandemin är uppåt väggarna.

12'000 döda där många är äldre i hem och på äldrevårdshem. De flesta av dessa mördades genom telefonsamtal. De blev ordinerade palliativ vård med morfin i stället för syrgas och näringsdryck.

Jag funderar allvarligt över om telefonläkarna behöver stå till svars för sin lättja och rädsla för att bli smittade av viruset. Kan tro att Dr Josef Mengele ler i sin grav över sättet att ta död på en viss grupp människor.

Fortsättning följer.

Var försiktiga där ute.

23 Feb 2021

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skapa hemsidan med N.NU.

Skriv din e-postadress här

blogglista.se