Om

Hej,

Jag heter Jan Sjöberg, en typisk fyrtiotalist (1946), tillika filosof, som njuter av livet. Jag är gift med en smart kvinna tillika vän sedan år 1969. Vi är stolta föräldrar till tre duktiga och älskade barn.

Under ett 50-årigt arbetsliv, har jag haft många uppdrag för mänskligheten. Efter 7-årig folkskola fick jag arbeta som målarlärling. När ett skyddsombud såg mig klättra på stegar blev jag omplacerad, och degraderad till trädgårdslärling. Det eftersom en fjortonåring inte fick arbeta på höjder.

Efter några år och som 35-åring började jag läsa in betyg. Först på KomVux, sedan gymnasiekompetens och slutligen löste jag högskoleprovet. Det gav mig möjlighet att läsa medicin, pedagogik och retorik på Universitet och högskolor.

Min senaste gärning för mänskligheten var som certifierad medicinteknisk ingenjör, med bland annat ansvar för service av dialysmaskiner och utrustning för intensivvård vid vård av för tidigt födda barn.

Från 2001 till 2010 var jag politiker i kommunfullmäktige, ledamot i barn och ungdomsnämnd, länsförbund, kyrkomöte, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Jag har nu övergett politiken för en opolitisk roll som heltidspensionär – med rätt att uttrycka mig, i samhällsfrågor.

Våren 2011 arbetade jag som golfvärd i Spanien under två månader. Ni kan tro att det var ett oerhört intressant men jobbigt uppdrag då vi fick till oss alla golfspelare från länder som hade politiska och militära problem.

I januari 2014 blev jag diagnostiserad med KML – Kronisk myeloisk leukemi och medicinerar sedan dess mot denna sjuka med Glivec. Orsakerna till KML är flera. Bland annat mobbning och exponering för joniserande strålning.

Jag har bloggat under olika skepnader och namn på flera olika plattformar sedan millenniets början. Jag hoppas att det jag visar upp här kan vara intressant.

Det var lite om mig. Må gott och lev väl.

En liten golfhistoria

Jag var/är stolt

Livet på Västkusten

De synder man ångrar mest på gamla dar, är de man inte begått.

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skriv din e-postadress här

blogglista.se