Min dolda dyslexi

Jag har under hela min skoltid och uppväxt haft svårt att läsa in och förstå text och information. Naturligtvis har jag inte pratat om detta, utan skämts för min oförmåga.

När jag som 35-åring började började läsa på komvux läste jag om en läkare och författare som berättade om sin dyslexi. Då vaknade mitt ”förnuft” och jag insåg plötsligt att mina inlärningssvårigheter beror på dyslexi.

Jag använde mig av hans tekniker för att ta til mig information. Nu behöver jag inte skämmas för mitt tillstånd längre. Ni som följer mig och läser mitt skrivande får ha förståelse för några stavfel och missade bokstäver.

Detta är dyslexi enligt Dyslexiföreningen:

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken.

Läs- och skrivsvårigheter kan uppstå på grund av syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet), men också på dyslexi.

Personer med dyslexi utgör alltså en undergrupp som möter specifika, ofta ärftligt betingade hinder vid läsinlärningen. Svårigheterna gäller främst avkodningen, att ta till sig och automatisera kopplingen mellan bokstäver och talljud. De flesta med dyslexi läser mödosamt, hakar upp sig på orden, läser fel och utelämnar delar av eller hela ord.

Läsning är en komplex förmåga och dyslexi tar sig därför olika uttryck hos olika personer. Vissa har till exempel större problem med att stava än att läsa. Med tidiga insatser och gott professionellt stöd kan hindren reduceras betydligt. Det som brukar kvarstå i vuxen ålder är då främst en låg läshastighet.

Jag, en av 750'000 dyslektiker.

27 May 2022

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skapa hemsidan med N.NU.

Skriv din e-postadress här

blogglista.se