funderingar och tankar

Det här är så viktigt

Sju av tio kvinnor som söker vård efter en våldtäkt har hamnat i ett tillstånd av orörlighet under våldtäkten, dvs paralysering, frystillstånd eller som det heter på engelska ”frozen fright”.

Tillståndet är ett ofrivilligt, tillfälligt tillstånd av orörlighet som respons på situationer som skapar intensiv rädsla. Många utsatta drabbas av darrningar, skakningar, oförmåga att få fram ljud och en stumhet.

Kroppen och hjärnan är frånkopplade är det många som beskriver tillståndet som. Många berättar”jag ville skrika men kunde inte, jag ville sparka eller fly men kroppen ville inte”.

Ibland kan passivitet tolkas som ett medgivande. Men frozen fright innebär förstås aldrig ett samtycke. Aldrig i livet.

Därför är det otroligt viktigt att som offrens advokat lyfta dessa frågor och många ggr även åberopa expertis i form av sakkunnigt vittne.

Som advokat ska du göra allt och lite till för att tillvarata din klients intressen. Men det krävs kunskap, mångårig erfarenhet och ett stort engagemang.

Med detta sagt vill jag önska er en superfin kväll.

Elisabeth Massi Fritz.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig eller mina grymma kollegor.

Gratis rådgivning.

Tel vx 08-211560, Jour 070-8670724

7 Aug 2022

Välkommen till mig

Jan Sjöberg

Hemmabanan

Halmstad

Facebook

Instagram

Västkustliv

Prenumerera

Skriv in din e-post här nedan för att få nyheter. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan. Skicka bara en kommentar.