funderingar och tankar

Den obändiga söklusten

Under hela mitt liv har jag sökt efter något. Jag har provat på många yrken och utbildningar. Folkskolans 7 år var mest pest och pina, därför började jag läsa in betyg först som 35-åring. Efter KomVux och högskoleprov på 90-talet läste jag medicin, pedagogik och retorik på Universitet och högskolor.

Den tid jag tillbringade i gårdagens folkskola finns i ganska färskt minne. Jag minns även klart hur och var mitt intresse för skolan slocknade. Det var i bytet mellan låg och mellanstadiet. Vi fick en äldre lärare som inte var speciellt intresserade av att lära oss barn något om skolan eller livet, utanför skolan.

När jag som fritidspolitiker (BUN) i början av millenniet mötte barn i skolan, såg jag två kategorier barn. Den ena kategorin är de barn där blicken lyser av nyfikenhet. Dom ser sig nyfiket runt och vill vara med på allt som händer runt dem.

Den andra kategorin var de barn som kommer till skolan med nedböjt huvud. När barnen blir tilltalade tittar upp med en lätt skrämd blick, eller blicken är stum – nästan kall. Nästan som om barnet går i dvala. Blicken ser oftast ointresserat rakt fram. Som om det inte finns minsta glädje i deras liv. Som om livsljuset i blicken vore släckt. Jag finner det hemskt att se dessa barn.

Kanske är min erfarenhet av skolan inte förändrad utan kan vara jämförbar med dagens barns. Kanske tappar dagens skolbarn intresset vid samma tidsålder som mig, alltså i fjärde, femte klass.

Forskare har skrivit hyllmeter om skoltrötthet. En del av de slutsatser dessa forskare har nått fram till, är att föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv och utveckling. Naturligtvis finns det undantag.

En annan aspekt av skoltrötthet kan vara alla privata ekonomiska intressen går före intresset att lära barn utvecklas inför framtiden. Jag anser att det har gått alltför långt med privatiseringar och i synnerhet med privatisering av skolan och andra viktiga samhällsfunktioner.

Det är val om någon vecka och partierna slåss om våra röster. Det ljugs och författas hiskeliga historier om varandras partier. Dock mycket lite om deras eget parti. Socialdemokraterna är nog det enda parti som tidigare berättat vad dom vill utan att kasta skit på de andra partierna. Har nu tyvärr förändrats.

Möjligen att Sverigedemokraterna (SD) är "strykpojkar" för de flesta andra partierna, utom de (det) partier som anser sig ha fördelar av SD vid en eventuell regeringsbildning.

Så här tycks det om skolan:

Tusentals lärarjobb rinner ut i vinst

Är vinsten viktigare än skoan

Pengarna skall går till eleverna och lärarna

Vinstintressen i skolvärlden

2 Sep 2022

Välkommen till mig

Jan Sjöberg

Hemmabanan

Halmstad

Facebook

Instagram

Västkustliv

Prenumerera

Skriv in din e-post här nedan för att få nyheter. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan. Skicka bara en kommentar.