Certifiering

Det här certifikatet är jag mycket stolt över. När jag fick certifikatet i min hand, var vi bara två i hela Skandinavien som hade teoretisk och praktisk kunskap för certifieringen.
De ni! 

Välkommen

En upplevelse

Halmstad

Facebook

Instagram

Prenumerera

Skriv in din e-post här nedan för att få nyheter. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan. Skicka bara en kommentar.