Certifiering

Det här certifikatet är jag mycket stolt över. När jag fick certifikatet i min hand, var vi bara två i hela Skandinavien som hade teoretisk och praktisk kunskap för certifieringen.
De ni! 

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skriv din e-postadress här

blogglista.se