Är det postcovid

Det pratas mycket om postcovid med olika symptom. Jag har en långvarig torrhosta. Trots att jag använder Acetylcystein frekvent fortsätter hostan. Kan det vara postcovid. Jag letar på olika sidor för att hitta min postcovid.

Det finns oändligt med sidor på Internet som berättar om Postcovid och ger seriösa och menre seriösa fäörslag på behandling med suspekta "mediciner". Här under lite mer seriös information:

Det finns ett stort antal symtom beskrivna, men de vanligaste att beakta är:

- Trötthet, uttröttbarhet efter fysisk aktivitet
- Huvudvärk
- Halsont
- Illamående
- Nedsatt koncentrationsförmåga
- Bröstsmärtor
- Nedsatt lukt- och/eller smaksinne
- Hosta
- Hjärtklappning
- Förhöjd kroppstemperatur

Det som stör mig är följande:
Specifik behandling saknas. Det är viktigt att utesluta andra behandlingsbara sjukdomar. Symtomatisk behandling mot huvudvärk och illamående kan övervägas.

Kanske att jag bara har drabbats av en enkel mykoplasmapneumoni? Så jag får nog dras med hostan ett tag till.

31 May 2022

Välkommen

En sagolik golfupplevelse

En trevlig golfklubb

En annan golfklubb

Några av mina bilder

Skapa hemsidan med N.NU.

Skriv din e-postadress här

blogglista.se