Drömmen

Drömmen

Jag går vid stranden och söker spår
framtidens vackra spår
och vågens krona

jag ser stenar tumla och fåglar falla
och jag avstår mitt ord
åt tystnadens brus

jag böjer mig ner över törnrosdrömmen
och ger den min tanke
i hopp att den skall tänka på mig.

Erik Lindegren (1910—1968)

23 sep 2018