Då det begav sig

En bild hämtad från boken Oskarström - från obygd till industriort.
24 sep 2016