Om kommunikation

Kommunikation handlar om att bygga broar

Kommunikation

Kommunikation är medvetet samspel, där man delar en gemensam erfarenhet eller händelse. När människor kommunicerar, både sänder de och tar emot budskap, samt tolkar andras budskap.

Kommunikationsvägar